BASIC
Neu

1,99 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(19,90 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand
MODERN
Neu

2,40 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(24,00 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand
LA MER
Neu

2,39 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(23,90 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand
WIE SEIDE
Neu

3,10 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(31,00 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand
FEINSTRICK

3,25 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(32,50 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand

1,85 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(18,50 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand
40mm

8,90 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
zzgl. Versand
JAPAN

2,80 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(28,00 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand

2,30 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(23,00 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand

2,30 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(23,00 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand

2,30 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(23,00 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand

0,45 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(4,50 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand

0,79 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(7,90 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand
-20%

12,88 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
zzgl. Versand
-20%

3,84 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
zzgl. Versand
-20%

7,68 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
zzgl. Versand

0,19 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(1,90 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand
3MM

0,09 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(0,90 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand
ENGLAND

2,80 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(28,00 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand
ENGLAND

2,80 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
(28,00 CHF / 100 cm)
zzgl. Versand
-20%
REST

22,08 CHF

Enthält 7,7% MwSt.
zzgl. Versand